a Colian

Formularz zgłoszeniowy:


Załączniki:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy/praktyk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26.08.97 roku. Dz. Ust. Nr 133 poz.883).

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem praktyk studenckich Jutrzenka colian express do kariery Edycja 2015. Rozumiem oraz akceptuję warunki niniejszego regulaminu. Jednocześnie oświadczam, iż nie będę rościł/a żadnych pretensji do firmy Colian Sp. z o.o., ani żadnej z jej spółek zależnych, z tytułu realizacji programu praktyk zgodnie z zawartym na stronie regulaminem

0
Realizacja: IDcom-jst.pl
0